Utvrđivanje i praćenje trudnoće

Amniocentesis
Biopsija horionskih čupica (CVS)
Chordocentesis
Stavljanje serklaža

 

Sistematski pregledi (PA test, kolposkopija) UZ dijagnostika

Ginekološki UZ pregledi
UZ dojke
UZ štitne žlezde

 

Ginekološke intervencije

Biopsije
Skidanje kondiloma
Konizacije

 

Lečenje steriliteta
Savetovalište za kontracepciju
Savetovalište za menopauzu

 

Operacije

Vaginalne operacije
Laparoskopske operacije
Prekidi trudnoće