UVOD

Poseban deo UZ pregleda čini UZ Centralnog nervnog sistema. Pregled složenim čini njegova sruktura kao i činjenica da se CNS najkasnije formira. Prednosti 3D pregleda su mnogostruke. Vrlo često zbog položaja glavice ploda teško se skeniraju pravi preseci, pa su greške u sagledavanju struktura i merenja u 2D pregledu česte. 3D pregledom omogućeno je izdvajanje prave ravni na kojoj se vrše merenja, a upotebom postprocesnog VCI programa dobija se UZ slika sa više detalja. VCI  program prikuplja informacije iz tri dimenzije i koristi ih u 2D slici. Time se dobija bolji kontrast ali se na žalost gubi jasnoća ivica koje postaju mekše odnosno prozračnije.


UZ Pregled CNS-a sačinjava biometrija glavice ploda, pregled zadnje lobanjske jame, merenja komornog sistema, pregled CSP, prednjih rogova, CC kao dela CSP-a, pregled kičmenog stuba, odnosno neuralne cevi. Fisura SYLVI - procena mijelinizacije CNS-a.

 

t20_NG_CSP tBIOMETRIJA_2_20_NG tBIOMETRIJA_2_21_NG

tbiometrija_21NG tCNS_2 tcns_4

tCNS_KOMORNI_SISTEM tNEURALNA_CEV tKIcMENI_STUB

tSKELET tSKELET_1

 

 

ANOMALIE ZADNJE LOBANJSKE JAME
DANDY WALKER  MALFORMACIJA


Malformacija praćena najgorom postnatalnom prognozom. Manifesuje se potpunim odsustvom VRMISA ili njegovom hipoplazijom udruženom sa manjom rotacijom.


Na 3D snimku jasno se vidi komunikacija CISTERNE MAGNE I ČETVRTE MOŽDANE KOMORE. VERMIS je hipoplastičan i rotiran na gore.


Anomalija je često udružena sa drugim anomalijama i hromozomopatijama. Teški neurološki poremećaji novorođenčeta su mogući od 40 do 70% slučajeva i zavise od očuvanosti vermisa.

 

tCNS_3 tDANDY_VOKER

 

 

CISTA BLEJKOVOG ŠPAGA


Malformacija je praćena komunikacijom CISTERNE MAGNE I ČETVRTE KOMORE koja je nastala rotacijom vermisa na gore, tako da je normalan odnos primarne i sekundarne fisure 1:2 okrenut na 2:1.


VERMIS je u potpunosti razvijen. Neurološki poremećaji novorođenčeta se javljaju u oko 10% slučajeva.
Na 3D snimku jasno se diferencira ceo vermis pomeren na gore, CM lako uvećana, komunikacija sa četvrtom komorom.

 

tBLEKES_CYSTA

 

 


MEGA CISTERNA MAGNA


Proširena CISTERNA MAGNA, VERMIS INTAKTAN. Praćena je neurološkim poremećajima u oko 10% slučajeva.

 

tMEGACISTERNA_MAGNA

 


AGENEZIJA CORPUSA CALOSUMA

CORPUS CALOSUM je najveća kominsura, ona spaja sve delove korteksa svih cerebralnih lobusa. Formira se od 12 do 18-te NG. Povezan je sa CAVI SEPTI PELUCIDI anatomski i embriološki. Prvo se formira rostrum, a potom genu, pa korpus i splenium. Oni zajedno formiraju kompletan CC.


Agenezija može biti potpuna ili delimična. Najčešće se javlja u sklopu velikih struktunih anomalija /holonprosencephalija, encephalocoela/ vezanih za prednju lobanjsku jamu. Izolovana agenezija je izuzetno retka.


Uz dijagnostika u 2D modu je bila jasna kad je nedostajao i CSP. U slučaju postojanja sumnje na ageneziju, a postojanje CSP trudnice su upućivane na magnetnu rezonancu. Napredne 3D tehnologije omogućavaju nam sigurnu dijagnozu. Ultrazvčni 2D pregled oslanjao se na prateće pojave kod agenezije: razmaknuti prednji rogovi, oblika suze - VIKINŠKI ROGOVI, blaga ventrikulomegalija. Primer potpune agenezije je sa pratećim anomalijama CNS- a, holonprosencephalia i ventrikulomegalija.

PRIMER delimične agenezije praćen je i delimičnom agenezijom CSP-a, jedna strana CSP-a komunicira sa lateralnom komorom.

 


tAGENEZIJA_CC_i_CSP_1 tAGENEZIJA_CC_i_CSP tagenezijo_CC

tCC_render tCNS_5

tCNS_CC tCNS_delimina_agenezija_CC

 

VENTRIKULOMEGALIJE

Dele se na, one manjeg stepena, proširenje lateralnih komora do 12 mm i težeg stepena proširenje komora do 15 mm. I prateće sekvele su u ravnoteži sa stepenom ventrikulomegalije. Mogu biti udružene sa ostalim anomalijama CNS-a. Izolovane ponekad i spontano regresiraju.
3D tehnologija omogućava apsolutno pouzdano merenje širina komora.CNS__VENTRIKULOMEGALIJA tVENTRIKULOMEGALIJA

 

 


PRIMER AGENEZIJE  CSP I CC  UDRUŽENOG SA VENTIKULOMEGALIJOM I HEMORAGIJOM

 

AGENEZIJA CSP

 

Agenesio Agenesio

Agenesio Agenesio

 

 

PRIMER AGENEZIJE CC UDRUŽENOG SA VENTRIKULOMEGALIJOM

CSP POSTOJI

 

Agenesio Agenesio Agenesio

Agenesio Agenesio Agenesio

Agenesio Agenesio Agenesio

Agenesio

 

SAGITALNI PRESEK U 20NG - NORMALNA GRAĐA CNS-a

 

CNS CNS CNS

CNS CNS CNS

CNS

 

 

SAGITALNI PRESEK KOD AGENEZIJE CSP I CC UDRUŽENOG SA VENTRIKULOMEGALIJOM I HEMORAGIJOM

 

CNS CNS CNS

CNS CNS CNS

CNS 

 

 

SAGITALNI PRESEK KOD AGENEZIJE CSP I CC UDRUŽENOG SA VENTRIKULOMEGALIJOM I HEMORAGIJOM

 

CNS CNS

UVOD

Poseban deo  UZ pregleda čini  UZ Centralnog nervnog sistema.Pregled složenim čini njegova sruktura kao I činjenica da se CNS najkasnije formira.Prednosti 3D pregleda su mnogostruke.Vrlo često zbog položaja glavice ploda teško se  skeniraju pravi preseci,pa su greške u sagledavanju struktura I merenja u 2D pregledu česte.3D pregledom omogućeno  je izdvajanje prave ravni  na kojoj se vrše merenja,a uoptebom postprocesnog VCI programa dobija se uz slika sa više  detalja.VCI  program prikuplja informacije iz tri dimenzije I koristi ih u 2d slici.Time se doboja bolji contrast ali se nežalost gubi jasnoća ivica koje postaju mekanije odnosno prozračnijne.
UZ Pregled  CNSa sačinjava biometrija glavice ploda,pregled zadnje lobanjske jame,merenja komornog sistema,pregled CSP,prednjih rogova, CC kao dela CSPa.pregled kičmenog stuba,odnosno neuralne cevi.Fisura SYLVI  -procena mijelinizacije CNS a

--------------------------------------------------------

ANOMALIE ZADNJE LOBANJSKE JAME
DANDY WALKER  MALFORMACIJA
Malformacija praćena najlošijom postnatalnom prognozom.Manifesuje se potpunim odsustvom     VRMISA ili njegovom hipoplazijom udruženom sa manjom rotacijom.
Na 3D snimku jasno se vidi komunikacija   CISTERNE MAGNE I ČETVRTE MOŽDANE KOMORE.
VERMIS je hipoplastičan i rotiran na gore.
Anomalija je često udružena sa drugim anomalijama i hromozomopatijama.Teški neurološki poremećaji novorođenčeta su mogući od 40 do 70% slučajeva i zavise od očuvanosti vermisa.
--------------------------------------------------------


CISTA BLEJKOVOG ŠPAGA
Malformacija je praćena komunikacijom CISTERNE MAGNE I ČETVRTE KOMORE koja je nastala rotacijom vermisa na gore,tako da je normalan odnos primarne i sekundarne fisure 1:2 okrenut na 2:1-
VERMIS je u potpunosti razvijen.Neurološki poremećaji novorođenčeta se javljaju u oko 10% slučajeva.
Na 3D snimku jasno se diferencira ceo vermis pomeren na gore,CM lako uvećana, komunikacija sa četvrtom komorom.

--------------------------------------------------------

MEGA CISTERNA MAGNA
Proširena CISTERNA MAGNA,VERMIS INTAKTAN.
Praćena je se neurološkim poremećajima u oko 10% slučajeva
--------------------------------------------------------

AGENEZIJA CORPUSA CALOSUMA

CORPUS CALOSUM je najveća kominsura,ona spaja sve delove  korteksa svih cerebralnih lobusa-
Formira se od 12 do 18-te NG.Povezan je sa CAVI SEPTI PELUCIDI anatomski i embriološki.
Prvo se formira rostrum a potom genu,pa korpus i splenium.oni zajedno formiraju kompletan CC.
Agenezija može biti potpuna ili delimična.Najčešće se javlja u sklopu velikih struktunih anomalija/,holonprosencephalija,encephalocoela/ vezanih za prednju lobanjsku jamu.
Izolovana agenezija je izuzetno retka.
Uz dijagnostika u 2D modu je bila jasna kad je nedostajao i CSP.U slčaju postojanja sumnje na ageneziju, a postojanje CSP  trudnice su upućivane na magnetnu rezonancu.Napredne 3D tehnologije omogućavaju nam sigurnu dijagnozu.  Ultrazvčni.2d pregled oslanjao se na prateće pojave kod agenezije:razmaknuti prednji rogovi,oblika suze VIKINŠKI ROGOVI,blaga ventrikulomegalija.
Primer potpune agenezije je sa pratećim anomalijama CNSa,holonprosencephalia  i ventrikulomegalija

PRIMER delimične agenezije praćen je i delimičnom agenezijom CSP a,jedna strana csp,a komunicira sa lateralnom komorom.

--------------------------------------------------------

VENTRIKULOMEGALIJE se dele na ,manjeg stepena,proširenje lateralnih komora do 12 mm i težeg stepena proširenje komora do 15 mm.I pateće sekvele su u ravnoteži sa stepenom ventrikulomegalije.
Mogu biti udružene sa ostalim anomalijama CNS a.Izolovane ponekad i spontano regresiraju.
3D tehnologija omogućava apsolutno pouzdano merenje širina komora.