Kombinovani  double-test predstavlja spoj proračuna dva hormona iz krvi majke:
Bhcg i PAPPA (protein) i UZ pregleda trudnice.


UZ pregled obuhvata:

1. Merenje nuhalnog nabora (slika 1)
2. Detekciju postojanja ili odsustva nosne kosti (slika 1)
3. Određivanje facijalnog ugla (slika 2)
4. Određivanje pravilnog ili negativnog a-talasa ductusa venosusa (slika 3)
5. Određivanje prisustva ili nedostajanja regruritacije trihuspidalnog zaliska (slika 4)

 

 

1

Slika 1

 

2

Slika 2

 

slika3i4

 

Slika 3 i Slika 4

 

Sem u skriningu trizomije 21.18. i 13. para hromozoma, povećanje vrednosti NT-a ukazuje na postojanje srčanih mana ploda.
Negativan a-talas ductusa venosusa u 95% slučajeva ukazuje na loš ishod trudnoće, odnosno na uginuće ploda.
U 12. nedelji gestacije već se jasno razaznaje pravilna, četvorošupljinska građa srca, a nepravilna funkcija trihuspidalnog zaliska ukazuje na urođene srčane mane ili na znake dilatacije srčanog mišića.


Nesumnjiva važnost ovog pregleda zahteva dobru obučenost lekara specijaliste koji vrši pregled i kasnije kontroliše rezultate tog pregleda. Rezultate rada lekara kontroliše Fondacija za fetalnu medicinu-FMF, koja sprovodi proces obuke i sertifikacije u cilju uvođenja visokih standarda ultrazvučnog ehografskog pregleda na međunarodnom nivou.