Upotrebom naprednih VCI aplikacija STATIC 3D moguće je uraditi i prvi ehokardiografski pregled embriona.


Sem određivanja veličine i položaja srca, diferenciraju se i veliki krvni sudovi, njihova ishodišta i ulivanje u srce fetusa.

Centralni nevrni sistem prati se skenom od prednjih rogova komora, duž interhemisverične fisure, preko CSP, sve do CEREBELUMA i CISTERNE MAGNE.

Rascep usne, maksile i nepca, dijagnostikuje se u 12. NG.

Hidronefroza bubrega X-rej modom se takođe može detektovati u ovom periodu.

 

 

 

11.3 NG - ROTACIJA
12.NEDELJA GESTACIJE(1) 12.NEDELJA GESTACIJE(2)

 

12.NG AO I VCI
12.NG PREDNJI ROGOVI SLICE DO CEREBELLUMA 12.NG-CNS

 

 

Pogledajte snimke:

 

Play NG AP, AP, AV, DUKT LUK STIC Play NG IZLAZ AO I AO LUK
Play NG STIC COLOR AO I AP UKRŠTANJE Play NG STIC COLOR AP
Play NG STIC LUK AO Play NG STIC DUCT ART