22. NG - na pregledu registrovan jednostrani rascep usne, nozdrve bez rascepa, maksila sa većim defektom, palata sa defektom. Korišćena VCI STATIC aplikacija, pupčanik sa dva krvna suda. Pridružene malformacije nisu registrovane. Predložena kariotipizacija.