U 12. NG u okviru DABL testa registrovan negativan talas DUKTUSA VENOSUSA, ukupan rezultat dabl testa zadovoljavajući.

U 15,2 NG ponovo registrovan negativan talas duktusa venosusa.

SRCE AW sklada osovine u levo, trikuspidalni i mitralni zalizak bez regurgitacije.

Na atrijalnom septumu se registruje subaortni defekt zaliska, u STIC MOD-u i COLOR STIC-u potvrđen VSD. Ostala morfologija srca uredna. Na plodu nisu nađene pridružene anomalije. Predložena kariotipizacija. 

 

 

Pogledajte snimke:

 

Play

15.2 NG PRESEK ZALIZAKA, DEFEKTA, SEPTUMA VSD

Play 15.2 NG VSD-1
Play 15.2 NG VSD-2 Play 15.2 NG VSD AV PRESEK
Play 15.2 NG IZLAZ AORTE, PULMONALKE AV PRESEK Play 15.2 NG VSD ABC PLAN
Play 15.2 NG VSD COLOR DEFEKT SEPTUMA U 3 RAVNI Play 15.2 NG VSD COLOR
Play 15.2 NG VSD DEFEKT SEPTUMA U 3 RAVNI Play 15.2 NG VSD IZLAZ PULMONALKE
Play 15.2 NG VSD VENE CAVE