U slučajevima dobre ultrazvučne vizualizacije može se uraditi korektna fetalna ehokardiografija već početkom 15. NG.

Na istom plodu VCI C STIC programom utvrđeno je i postojanje corpusa calosuma.

 

CV_dopler

CV Dopler

 

 

 

 

Pogledajte snimke:

 

Play CORPUS CALOSUM U VCI STIC MOD Play CORPUS CALOSUM VCI OMNI VIEW STIC MODE
Play STIC VCI AORTA Play STIC VCI AORTA I PULMONALKA
Play STIC VCI AORTNI I DUKT LUK Play STIC VCI AORTNI, DUKTALNI LUK, VENE CAVE, PLUĆA, JETRA I ŽELUDAC
Play 15 NG AV PRESEK Play 15 NG TRUNKUS PULM I AORTA
Play PRESEK TRI KRVNA SUDA 15 NG