Već u 12.NG, upotrebom vaginalne sonde visoke rezolucije, moguće je snimiti osnovnu anatomiju srca i nekoliko standardnih preseka. U 13. NG u uslovima dobre vizualizacije i položaja ploda, može se uraditi korektan ehokardiografski pregled. On izuzima dijagnozu VSD-a koja se najranije može dijagnostikovati u 15. NG. U delu sajta 3D 4D UZ pod VSD anomalijama postavljena je dijagnoza malog subaortnog VSD-a u 15. NG.

 

Pogledajte snimke:

 

Play 12 NG DA I AP Play 12 NG AO I DA
Play 13 NG DUKTALNI LUK I DUGA OSA DESNE KOMORE Play 13 NG AORTA
Play 13 NG AV PRESEK Play 13 NG ART PULM
Play 13 NG DUKTUS ARTERIOSUS Play 13 NG DUKTALNI LUK
Play 13,2 NG IZLAZ AORTE RENDER Play 13 NG LUK AORTE