ŠTA  JE AMNIOCENTEZA?

Amniocenteza podrazumeva ispitavanje ćelija koje potiču iz tečnosti koja okružuje fetus (amnionska tečnost). Ćelije amnionske tečnosti vode poreklo od fetusa, pa su im tako i hromozomi identični.KAKO SE IZVODI AMNIOCENTEZA?

Amniocenteza je intervencija pri kojoj se, tankom iglom, prolazi kroz trbušni zid i zid materice i ulazi se u amnionu šupljinu. Put igle se pritom pažljivo prati pomoću UZ sonde. Amnionska tečnost je, zapravo, fetalni urin, pa se količina tečnosti uzete amniocentezom nadoknađuje već posle jednog dana. Procedura uzorkovanja traje oko 1 min. A nakon toga se proverava normalan rad bebinog srca.ŠTA SE MOŽE OČEKIVATI POSLE AMNIOCENTEZE?

Prvih nekoliko dana moguća je pojava neprijatnog osećaja u predelu abdomena ili su mogući periodi lakih bolova. Tada se preporučuju određeni analgetici, npr. Paracetamol. Ako dođe do jačih bolova, krvarenja, oticanja tečnosti iz vagine ili povišene telesne temperature, trebalo bi odmah konsultovati ginekologa.KAD SE MOGU OČEKIVATI REZULTATI AMNIOCENTEZE?

Za dobijanje rezultata klasičnog, kompletnog kariotipa potrebne su dve sedmice. Ukoliko se ispitivanje vrši na Daunov sindrom i još nekoliko najčešćih hromozomskih defekata, rezultati su dostupni u roku od tri dana.KADA SE PREPORUČUJE AMNIOCENTEZA?

Većina beba se rađa normalna, ali, na žalost, u svakoj trudnoći postoji rizik da će beba imati neki oblik abnormalnosti. Amniocenteza se preporučuje kada postoji povećan rizik od hromozomskih defekata.Indikacije za amniocentezu:

- Godine majke, pošto se rizik od pojave Daunovog sindroma povećava sa godinama.
- Postojanje nekih hromozomskih ili drugih genetskih bolesti u porodici.
- Skrining test u prvom tromesečju trudnoće pokazuje visok rizik na hromozomne anomalije (povećana nuhalna brazda, biohemijski nalazi poremećenog odnosa).
- Povećan rizik od abnormalnosti ploda otkriven tripl testom u drugom tromesečju trudnoće.
- Sumnja na postojanje nekog defekta ploda prilikom rutinskog UZ pregleda.


Navedeni faktori rizika samo su pokazatelji da je rizik prisutan, ali ne daju konačan odgovor. Odluka o amniocentezi zavisi od pacijenta kome su predočeni svi faktori rizika, od porodične situacije i ličnog pogleda na problem. Amniocenteza je jedini način da se postavi tačna dijagnoza hromozomske patologije.


Izloženost opasnosti od pobačaja tokom amniocenteze je 1% i rizik je isti kao i prilikom uzimanja horionskih ćupica. U slučaju da dođe do pobačaja, to će  se dogoditi u narednih nekoliko dana posle obavljene amniocenteze. Ukoliko se ova intervencija izvodi pre 16. NG postoji izvesna opasnost od pojave amputiranog stopala ploda i da bi se to izbeglo amniocentezu ne treba raditi pre ovog perioda.

Ovde možete pogledati ultra zvučni snimak AMNIOCENTEZE!