Savremeni UZ aparati omogućavaju analizu i sitnih segmenata srca, srčane zaliske i ušća. Slede primeri pregleda urađenih od 26. do 28. NG. I pored najsavremenije tehnologije ponekad se prenatalno ne dijagnostikuju sve srčane mane. Takvi slučajevi se odnose na suženja velikih krvnih sudova srca, koji nisu doveli do hemodinamskih poremećaja i promena u AV skladu, te u prenatalnom periodu prolaze nezapaženo. Teško se dijagnostikuju i anomalije na venskom delu sistema. Prednost 4D pregleda je u naknadoj analizi snimaka, bez vremenskog ograničenja.

 

Pogledajte snimke:

 

Play 26 NG DUGA OSA LEVE KOMORE I AORTE Play 26 NG IZLAZ AORTE
Play 28 NG IZLAZ TRUNCUSA PULMONALISA Play 28 NG AO IZLAZ
Play 28 NG AORTA ASCENDENS I LUK Play 28 NG AORTA IZLAZ I LUK
Play 28 NG AV PRESEK Play 28 NG DUGA OSA LEVE I DESNE KOMORE
Play 28 NG IZLAZ AORTE Play 28 NG KRATKA OSA, IZLAZ AO I IZLAZ AO
Play 28 NG MITRALNA VALVULA, DESNO TRIKUSPIDUS SA MANJOM FIZIOLOŠKOM REGURGITACIJOM Play 28 NG MITRALNA VALVULA
Play 28 NG MITRALNA VALVULA 1 Play 28 NG SEMILUNARNA I TRIKUSPIDALNA VALVULA
Play 28 NG TRUNCUS PULMONALIS IZLAZ Play 29 NG AO, AP, DA i VC
Play 29 NG AORTA IZLAZ I LUK Play 29 NG AV PRESEK
Play 29 NG AV PRESEK (1) Play 29 NG AV PRESEK (2)
Play 29 NG AV PRESEK (3) Play 29 NG IZLAZ AORTE (1)
Play 29 NG IZLAZ AORTE (2) Play 29 NG PRESEK TRI KRVNA SUDA
Play 29 NG SEMILUNARNA VALVULA STIC COLOR, TRANSPARENT MOD Play 29 NG SEMILUNARNA VALVULA
Play 29 NG AV PRESEK RENDER MOD Play AORTA 29 NG SENILUNARNA VALVULA I TRIKUSPIDUS
Play AORTA I ART PUL LOGITUDINALNI PRESEK, DEFEKT SEPTUMA! ARTEFAKT UZ